עולם של יינות לבנים

עשייה לבנה, כורמות לבנה

אני מאמין במוטיבים של איזון ושל הקשבה, ללכת עם הנטייה הטבעית של היין ולא נגדה. המוטיבים האלו חשובים בתהליך העשייה של כל סוגי היין. ביין לבן, לדעתי, הם קריטיים.

המשך