בית המשקאות של שחר – ירושלים

tempo | 13/05/2010

שתי חנויות באזור ירושלים

שתי חנויות באזור ירושלים