White Signature

White Signature 2013

תמהיל של זנים אשר תססו בחביות עץ אלון צרפתי במשך שנה ויושנו בבקבוקים במשך 10 חודשים נוספים לפני הוצאתם לשוק.

בציר:

על הסדרה
WHITE SIGNATURE - מהדורה ממוספרת, בחירת היינן . שיא העשיה הלבנה של השנה
כרמים ובציר
כרמים: גבעת ישעיהו קרקע: טרה רוסה, גיר
גילאי כרם: 15
יבול לדונם: 600-800 ק”ג
בציר ידני: 8-9/2013
משקל סגולי: 0.992
עשייה לבנה
שישים וחמישה אחוז שרדונה, שלושים וחמישה אחוז סמיון - תסיסה והתישנות של כשנה בעץ אלון
נתוני מעבדה
סוכר נותר: יבש
חומצה כללית: 6 ג/ל
PH: 3.37
אלכוהול: 13%