White Signature

White Signature 2014

מהדורה מיוחדת, בחירת היינן. שיא העשייה הלבנה של השנה

בציר:

על הסדרה
WHITE SIGNATURE - מהדורה ממוספרת, בחירת היינן . שיא העשיה הלבנה של השנה
כרמים ובציר
כרמים: גבעת ישעיהו קרקע: טרה רוסה, גיר
גילאי כרם: 16
יבול לדונם: 700-900 ק”ג
בציר ידני: 9/2014
משקל סגולי: 0.991
עשייה לבנה
בפעם הראשונה מאה אחוז שרדונה, תסיסה והתיישנות כשנה בעץ, 10% עץ חדש
נתוני מעבדה
סוכר נותר: יבש
חומצה כללית: 5.8 ג/ל
PH: 3.45
אלכוהול: 13%